Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức – Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức